Υπηρεσίες Μελέτης Ολο το φάσμα τεχνικών μελετών κτιριακών έργων και υποδομών από την φάση της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης σκοπιμότητας μέχρι την υποστήριξη της κατασκευής ενός έργου.
Υπηρεσίες Κατασκευής Εργασίες κατασκευής νέων, αυτοτελών κτιριακών έργων κάθε μορφής και χρήσης με τις υποδομές τους και εργασίες ανακαίνισης - αναδιαμόρφωσης υφισταμένων χώρων για επαγγελματική χρήση.
Facilities Management Υπηρεσίες διαχείρισης της λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων ενός φορέα, σε σχέση με τις μη κύριες δραστηριότητές του, με σκοπό την ποιοτική, οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία τους.
Εμβάτης, κατά τον Βιτρούβιο, που πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο, ήταν η συμβατική (σχετική) μονάδα, με την οποία οι αρχαίοι Έλληνες καθόριζαν τις αναλογίες των ναών και γενικότερα όλων των ιερών και δημόσιων οικοδομημάτων τους και αντιστοιχούσε προς την κατώτερη ημιδιάμετρο του δωρικού κίονα ή ολόκληρη την κάτω διάμετρο του ιωνικού.