ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρης ανακατασκευή και νέα διαμόρφωση 24 καταστημάτων σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα.