ΕΠΙΠΛΑ CLINIQUE

Κατασκευή επίπλων διαφόρων τύπων για την τοποθέτηση καλλυντικών προϊόντων CLINIQUE σε πολυκαταστήματα ανά την Ελλάδα