Νέα – Ανακοινώσεις

05/03/15

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραδόθηκε το έργο: «Εργασίες για την μίσθωση τμήματος του κτιρίου ΧΑΝΙΑ Α’ – ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ιδιοκτησίας της ΟΤΕ ESTATE AE»

22/02/15

Μετά από διαγωνισμό η VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ανέθεσε στην ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ την εκπόνηση μελέτης για την νέα διαμόρφωση χώρων γραφείων σε πέντε ανεξάρτητους ορόφους στα κεντρικά της κτίρια στο Χαλάνδρι, σε ένα όροφο σε κτίριο στην Μεταμόρφωση και σε τέσσερις ορόφους σε κτίριο στην Αθήνα, προκειμένου να στεγασθούν αναδιαρθρωμένες υπηρεσίες της και να εφαρμοσθεί το νέο concept σχεδιασμού των χώρων, σύμφωνα με τις πρόσφατες προδιαγραφές του VODAFONE group παγκοσμίως

17/02/15

Εγκαινιάζοντας την συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα, η ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ ανέλαβε την ανακατασκευή ενός τμήματος του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Νέα Ερυθραία που θα στεγάσει το I-bank corner, μια νέα πρωτοπόρα υπηρεσία της ΕΤΕ, με ιδιαίτερες προδιαγραφές.

03/02/15

Μετά από σχετική αξιολόγηση, η ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με την WIND HELLAS AE για μελέτες καταστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος της τελευταίας WIND Stores Remodeling για την δυναμική ανακαίνιση των καταστημάτων της. Ηδη ανατέθηκαν οι δύο πρώτες μελέτες στην Αρτέμιδα Αττικής και στην Πλ. Βικτωρίας στην Αθήνα, οι οποίες εκπονούνται και θα παραδοθούν άμεσα.

15/01/15

Η ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ, θυγατρική της ΟΠΑΠ ΑΕ, επέλεξε κατόπιν αξιολόγησης 15 κατασκευαστικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και την ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ για την κατασκευή των 60 περίπου πιλοτικών αιθουσών παιγνίων ανά την Ελλάδα, όπου θα εγκατασταθούν μηχανήματα VLTs (Video Lottery Terminals), σύμφωνα με την άδεια που έλαβε η ΟΠΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό Κράτος. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ υπέγραψε σχετική σύμβαση με την ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ και αναμένεται άμεσα η ανάθεση των επιμέρους έργων.