ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη και επίβλεψη έργου διαρρύθμισης των γραφείων της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε οκταώροφο κτίριο με πέντε υπόγεια στην Αθήνα (Οδός Πειραιώς). Τα γραφεία καταλαμβάνουν μέρος του ισογείου για τις 2 εισόδους, τους 7 υπεράνω του ισογείου ορόφους, τμήμα του 1ου υπογείου για βοηθητικούς χώρους και ολόκληρο το 5ο υπόγειο για πάρκινγκ (υλοποίηση 2007-2009).