ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΝΤΗ

Μελέτη & Επίβλεψη νέας διαμόρφωσης διωρόφου κτιρίου γραφείων με υπόγειο parking, συνολικού εμβαδού 5.500 τ.μ., (μελέτη – υλοποίηση έργου 2012).