ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μελέτη & Επίβλεψη νέας διαμόρφωσης γραφείων σε τρία υφιστάμενα κτίρια & του χώρου εστίασης αυτών, συνολικού εμβαδού 7.900 τ.μ., (μελέτη – υλοποίηση έργου 2015).