ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πλήρης μελέτη και κατασκευή τριώροφου κτιρίου γραφείων, αποθηκών, χώρων σέρβις και χώρου σεμιναρίων εταιρείας φωτογραφικών και άλλων συναφών ειδών. Η εγκατάσταση έχει μεταλλικό φέροντα οργανισμό (Μελετήθηκε 2006, υλοποιήθηκε 2007-2008).