ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Μελέτη & Επίβλεψη κατασκευής του νέου τριωρόφου κτιρίου κεντρικών γραφείων με υπόγειο της VODAFONE στα Τίρανα Αλβανίας, συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ., (μελέτη 2009, υλοποίηση έργου 2010).