ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ STARBUCKS COFFEE SHOPS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευή επίπλων σε δύο (2) καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο (2015)