ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μελέτη και εργασίες ανακαίνισης και νέας διαμόρφωσης τριωρόφου κτιρίου γραφείων με υπόγειο εταιρείας συστημάτων ασφαλείας στο Κορωπί (οδός Βάρης-Κορωπίου), εμβαδού 2000 τ.μ. (μελέτη – υλοποίηση σε 2 φάσεις 2006-2008)