ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε ιατρείο μικρών ζώων στο Χαλάνδρι (2011)