ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MIELE ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευή επίπλων του καταστήματος MIELE στo Βουκουρέστι. (2014)