ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη και επίβλεψη διαρρύθμισης δύο ορόφων υφιστάμενου κτιρίου για την στέγαση γραφείων, χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων του κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ. Κάθε όροφος έχει εμβαδόν 550 τ.μ. (συνολικό εμβαδόν 1.100 τ.μ.). Μελέτη – Υλοποίηση 2000