ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΑΞΟΥ

Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση συνόλου έργων νέων εγκαταστάσεων στο Αεροδρόμιο Αράξου της Δυτικής Πελοποννήσου που εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές και εφοδιαστικές ανάγκες για τα νέα αεροσκάφη F-16 Block 52+ Adv της Πολεμικής Αεροπορίας: Υλοποιήθηκαν 2 κτίρια διοίκησης, 2 υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών, συνεργείο αεροκινητήρων, 3 υποσταθμούς, δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, φωνής-δεδομένων, αποχέτευσης-βιολογικού καθαρισμού, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, οδικό δίκτυο, δίκτυα αποστράγγισης (πελάτης Lockheed Martin Aeronautics Company), κτίριο προσομοιωτή πτήσεων υλοποίηση (πελάτης L-3 Communications Corporation), νέο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και νέο ημι-προστατευμένο κτίριο τηλεπικοινωνιών, εγκατάσταση οπτικών ινών, αναβάθμιση του μεγαλύτερου τμήματος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (πελάτης Northrop Grumman Overseas Service Corp), δοκιμαστήριο αεροκινητήρων επί αεροσκαφών και επί κλίνης (πελάτης Pratt & Whitney Military Engines). Τα έργα μελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν την διετία 2006-2008.