ΕΠΙΠΛΑ LAMER

Κατασκευή επίπλων διαφόρων τύπων για την τοποθέτηση καλλυντικών προϊόντων LAMER σε πολυκαταστήματα ανά την Ελλάδα