ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Προμελέτη ιδιωτικής κατοικίας 500 τ.μ. με δύο υπόγεια στη Νέα Πεντέλη . Μελέτη 2013.