ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Μελέτη και εργασίες διαμόρφωσης εστιατορίου στην Σαλαμίνα (2014)