ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Μελέτη, Ανάπτυξη, Κατασκευή & Διαχείριση Έργου του Συνεργείου Ξηρού Αποχρωματισμού Αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα. Το συγκεκριμένο έργο αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο σύγχρονα συνεργεία παγκοσμίως και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.