ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ