Γραφεία

ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μελέτη και εργασίες ανακαίνισης και νέας διαμόρφωσης τριωρόφου κτιρίου γραφείων με υπόγειο εταιρείας συστημάτων ασφαλείας στο Κορωπί (οδός Βάρης-Κορωπίου), εμβαδού 2000 τ.μ. (μελέτη – υλοποίηση σε 2 φάσεις 2006-2008)

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ

Μελέτη & Επίβλεψη διαμόρφωσης 11ου και 12ου ορόφου πολυώροφου κτιρίου γραφείων στο κέντρο των Τιράνων (European Trade Center), για την στέγαση γραφείων της VODAFONE, εμβαδού 640 τ.μ. και 800 τ.μ. αντίστοιχα (υλοποίηση έργου 2005).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη και επίβλεψη έργου εσωτερικών διαρρυθμίσεων των 4 υπέρ το ισόγειο ορόφων ενός νέου πενταόροφου κτιρίου με δύο υπόγεια για την στέγαση γραφείων διαφόρων τμημάτων και θυγατρικών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ στην Αθήνα επί των οδών Μακρή 1 και Χαλκίδος (μελέτη και υλοποίηση 2003).

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μελέτη & Επίβλεψη νέου τριωρόφου κτιρίου γραφείων και αποθηκών τεχνικής εταιρείας στο Κορωπί Αττικής με υπόγειο parking, συνολικού εμβαδού 4.400 τ.μ., (μελέτη-υλοποίηση σε 2 φάσεις 1999-2000 ισόγειο-υπόγειο και 2001-2002 όροφοι).