ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εργασίες ανακαίνισης και νέας διαμόρφωσης κτιρίου ιδιοκτησίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ στα Χανιά Κρήτης σε επιφάνεια 2000 περίπου τ.μ. για την στέγαση καταστήματος Η&Μ. (υλοποίηση 2015).