ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πλήρης ανακατασκευή ενός τμήματος του Αρεταίειου Νοσοκομείου (ισόγειο Κάτω Κλινικής) επιφάνειας 400 τ.μ., για να στεγαστεί η Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας, που περιλαμβάνει χειρουργείο, μονάδα ενδοσκόπησης, θαλάμους ασθενών και όλες τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Τμήμα του έργου χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την εταιρεία στο πλαίσιο της δράσης της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» που εφαρμόζει.