ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σχεδιασμός περισσοτέρων των πεντακοσίων (500) Σταθμών Βάσεων και άλλων Μόνιμων Εγκαταστάσεων για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα (αστικές και υπαίθριες).