ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ

Μελέτη και επίβλεψη διαμόρφωσης του ισογείου διώροφου κτιρίου σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ) στην Α΄ ΒΙ ΠΕ Βόλου. Το κέντρο, συνολικού εμβαδού 800 τ.μ., οργανωμένο σε δύο τμήματα εκατέρωθεν κοινοχρήστου σκεπαστού χώρου 400 τ.μ., περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, γραφεία και βοηθητικούς χώρους (μελέτη 2008, υλοποίηση 2009).