ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή του καταστήματος COSMOTE επί της οδού Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.