ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Μελέτη και κατασκευή διαμόρφωσης 12 νέων καταστημάτων καλλυντικών MAC STORES στην Ελλάδα και στην Ρουμανία (2014).