ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μελέτη συγκροτήματος δύο διαμπερών κατοικιών σε αμφιθεατρική διάταξη, ενός τριωρόφου εμπρός και ενός διωρόφου με υπόγειο πίσω, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. περίπου στην περιοχή Αμόνι Σοφικού του Δήμου Σολυγείας Κορινθίας.