ΝΕΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μελέτη και επίβλεψη νέας τριώροφης οικοδομής με υπόγειο στο Πανόραμα Βούλας Αττικής, προσαρμοσμένης απόλυτα στην ιδιαίτερα δύσκολη μορφολογία του οικοπέδου (μεγάλη κλίση, μεγάλη διαφορά υψομέτρου μεταξύ δρόμου και εδάφους οικοπέδου). Το έργο μελετήθηκε το 2006 και περατώθηκε το 2008.