ΝΕΟ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

Μελέτη και επίβλεψη νέου πενταώροφου κτιρίου με υπόγειο (συμπεριλαμβανομένης μελέτης ειδικής θεμελίωσης) στο Μοσχάτο Αττικής συνολικού εμβαδού 550 τ.μ. για την στέγαση μονάδας φιλοξενίας παιδιών της ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το έργο μελετήθηκε και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2008-2011 και οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρθηκαν δωρεάν ως χορηγία της εταιρείας προς το συγκεκριμένο οργανισμό στο πλαίσιο της δράσης της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» που εφαρμόζει.