ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ (ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ) ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Πλήρης σχεδιασμός των νέων διοικητικών (μη παραγωγικών) κτιριακών μονάδων της θυγατρικής εταιρείας της Α.Ε.Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία (περιοχή Kruje): Κτίριο γραφείων-εστιατορίου, κτίριο αποθηκών, κτίριο για συντήρηση μηχανημάτων, κτίριο υποδοχής μεταφορέων-εστιατορίου και φυλάκιο, συνολικής έκτασης 5.000 τμ. Επιπλέον, μελέτη Η/Μ για τη διασύνδεση των κτιρίων με τις κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις του εργοστασίου.